00
DNI
21
GODZINY
06
MINUTY
14
SEKUNDY
ORGANIZATOR

PATRONI HONOROWI
PARTNERZY STRATEGICZNI
PATRONI MEDIALNI
Inspiracje
Szukasz narzędzi? Chcesz poznać bezpłatne materiały, które są dostępne dla Ciebie dzięki pracom rządowego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw? Chcesz wiedzieć czym się zajmuje? Sprawdzimy jakie narzędzia mamy do dyspozycji.
Narzędzia
Konkretne rozwiązania
Częściej słyszysz o tworzeniu strategii biznesowej/CSR niż o jej realizacji? Zastanawiasz się jak ten temat "ugryźć" u siebie? Jak łączyć marżę i misję społeczną? Jak wziąć pod uwagę globalne trendy jak Cele Zrównoważo-nego Rozwoju ONZ 2015-30? Jak zapewnić wzrost firmie jednocześnie tworząc wspaniałe miejsca pracy?
W tym roku weźmiemy strategie biznesowe/CSR i praktyki HR-owe pod lupę.

Jakie zjawiska na poziomie globalnym wpływają na Twoją firmę? Jaki jest status Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2015-2030? Jakie wnioski płyną z wrześniowego szczytu ONZ? Jaki sens ma w tym Twoja działalność
w firmie? Spojrzymy globalnie by dopasować rozwiązania na poziomie firmy.

Wiodący temat #TOB2019
W tym roku myśl przewodnia Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu to Cel 8 dot.wzrostu gospodarczego i godnej pracy. To jeden z fundamentalnych Celów dla biznesu. Jak zapewnić wzrost biznesu tworząc i utrzymując wspaniałe miejsca pracy? Jak łączyć piękne cele społeczne firm
i dobre marże?
2018 rok był pierwszym rokiem, w którym spółki raportowały zgodnie z reżimem UoR. Jaka jest ocena tej praktyki raportowania? Jak przenieść swoją sprawozdawczość na wyższy poziom?
9:15 Zapraszamy
do rejestracji, na kawę
i spokojne rozmowy
(Networking)

10:00 Rozpoczęcie konferencji
1.                                 2.                                    3.
10:00-11:00
Strategie firm: przykłady realizacji, budowa strategii (Praktyki)

11:00-11:20
Przerwa
(Networking)

11:20-11:50
Global Goals czyli wnioski z ONZ-towskiego szczytu dot. Celów Zrównoważonego Rozwoju (Inspiracje)

11:50-13:30
Rozwój firmy przy jednoczesnym tworzeniu świetnego miejsca pracy  (Praktyki)

Rządowy Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju
i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw - idea i wyniki prac (Narzędzia)

Rozwój z CSRinfo (Narzędzia)22 października 2019 (wtorek)
Program konferencji w Warszawie
Leonardo Hotel Royal Warsaw, Grzybowska 45, Warszawa
+48
Rejestracja na konferencję
Czy ta konferencja jest dla Ciebie? Sprawdź!
1. Chcesz wiedzieć jak możesz przekonać innych do strategii CSR?

2. Chcesz poznać doświadczenia innych spółek w zakresie strategicznego podejścia do odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju? Tyle słyszałaś/łeś o ogłaszanych strategiach, a chciałabyś/byś zobaczyć taką, którą ktoś zrealizował.

3. Chcesz podnieść swoje praktyki w miejscu pracy na wyższy poziom?

4. Chcesz wiedzieć co wydarzyło się na szczycie ONZ w Nowym Yorku we wrześniu? I co z tego wynika dla Ciebie?

5. Jesteś zajęta/y i nie masz czasu na całodzienne wydarzenia? Jeśli tak, to wydarzenie skrojone na Ciebie. Rozpoczynamy z samego rana i kończymy w porze lunchowej. A dla tych, którzy nie mogą wziąć udziału w konferencji mamy przygotowane wydarzenia online.

Prelegenci konferencji:
Liliana Anam, CSRinfo
Założycielka i menedżer zarządzający firmy edukacyjno-doradczej CSRinfo. Od 2005 pracuje w obszarze CSR. Realizuje projekty doradcze z zakresu CSR prowadzone przez CSRinfo, w tym procesy analiz i ekspertyz, budowy strategii, polityk, działań zaangażowania społecznego, audytów CSR, raportowania, dialogu z interesariuszami. Polski ekspert w Międzynarodowej Grupie Roboczej ds. standardu społecznej odpowiedzialności ISO 26000. Członek rządowych zespołów ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (2009-2019).  
Ekspert w zakresie standardów CSR. Wprowadziła na polski rynek standard AA1000, inicjowała i wspierała przekłady normy ISO26000 i standardu GRI G4. Pomysłodawczyni, kierownik podyplomowych studiów Manager CSR w Collegium Civitas w Warszawie. 

Leszek Hołda, PKP Energetyka
Członek Zarządu PKP Energetyka. Od 2002 roku związany jest z rynkiem B2B (business to business). Ostatnio pełnił jednocześnie dwie funkcje – dyrektora sprzedaży do klientów kluczowych i korporacyjnych w Orange Polska oraz prezesa Integrated Solutions. Jako dyrektor sprzedaży do klientów kluczowych i korporacyjnych realizował największe, strategiczne projekty, umacniając pozycję Grupy Kapitałowej Orange Polska w najwyższym segmencie rynku biznesowego. Stojąc na czele Integrated Solutions – integratora ICT należącego do Orange Polska – odpowiadał za strategię i rozwój spółki oraz nadzorował realizację najważniejszych projektów. Pod jego kierownictwem Integrated Solutions w ciągu pięciu lat z pozycji startupu urósł do czołowego gracza rynku IT, co roku zwiększającego przychody o kilkadziesiąt procent. W latach 2009–2012 Leszek Hołda był również dyrektorem projektu Orange UEFA Euro 2012, w którym zarządzał ponad 1000 osobowym zespołem odpowiedzialnym za obsługę technologiczną w Polsce oraz za aktywacje praw marketingowych w 11 krajach Europy. Leszek Hołda jest absolwentem studiów MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Wcześniej ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą oraz Akademię Ekonomiczną w Krakowie.

Anna Miazga, Grupa Kapitałowa LPP
Anna Miazga jest odpowiedzialna za wdrożenie i realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju LPP, największej polskiej firmy odzieżowej. Inicjuje i koordynuje projekty związane z wpływem środowiskowym i społecznym branży modowej. Szczególną uwagę zwraca na holistyczne podejście do zarządzania tj. uwzględnienie wszystkich procesów zachodzących w organizacji oraz etapów życia produktu. W firmie realizuje projekty z obszarów: praw człowieka i kontroli dostawców, etyki oraz gospodarki obiegu zamkniętego. Prawniczka specjalizującą się w ochronie środowiska i prawach człowieka. Od 11 lat zaangażowana w tworzenie projektów społecznych związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnym łańcuchem dostaw i etyką. Wcześniej współpracowała jako konsultant CSR przy projektach inwestycyjnych z branżą energetyczną oraz logistyczną.

Ewa Szymkowska-Nowak, UBS Polska
Menedżer ds. CSR w UBS w Polsce odpowiedzialna za wdrożenie strategii CSR i programu wolontariatu pracowniczego w firmie oraz zarzadzanie projektami na rzecz lokalnej społeczności. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (stosunki  międzynarodowe), Avans Hogeschool w Holandii (Business Administration) oraz WSE im. Tischnera (Public Relations, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu). Prywatnie mama dwójki synów (3 i 7 lat) oraz pasjonatka wypraw rowerowych do odległych krajów. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem jako wolontariuszka w różnych projektach społecznych. Wierzy, ze uśmiechem można zdobyć świat i ludzkie serca.

Dominika Wierzbowska, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Naczelnik Wydziału ds. CSR i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Biurze Ministra. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze i specjalizacji biznes międzynarodowy. Od 2009 r. pracownik administracji rządowej kolejno w Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i obecnie Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Od lat specjalizuje się w problematyce społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Juror konkursów o tematyce CSR. w Latach 2011-2013 reprezentant Polski w Grupie Wysokiego Szczebla ds. CSR przy Komisji Europejskiej. Od 2018 r. Sekretarz Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw - organu doradczego Ministra Inwestycji i Rozwoju. 

Kamil Wyszkowski, UN Global Compact Network Poland
Przedstawiciel oraz Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce (United Nations Global Compact – UNGC), koordynującej z ramienia ONZ współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Masz pytania? Skontaktuj się
z organizatorem:

Agnieszka Lebieda
Agnieszka.Lebieda@csrinfo.org
+48 577 883 384
KONTAKT
Zajrzyj na strony:

www.rejestrraportow.pl
www.CSRinfo.org
www.linkedin.com/company/csrinfo