ORGANIZATOR

PATRONI HONOROWI
PARTNERZY STRATEGICZNI
PATRONI MEDIALNI
Inspiracje
Szukasz narzędzi? Chcesz poznać bezpłatne materiały, które są dostępne dla Ciebie dzięki pracom rządowego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw? Chcesz wiedzieć czym się zajmuje? Sprawdzimy jakie narzędzia mamy do dyspozycji.
Narzędzia
Konkretne rozwiązania
Częściej słyszysz o tworzeniu strategii biznesowej/CSR niż o jej realizacji? Zastanawiasz się jak ten temat "ugryźć" u siebie? Jak łączyć marżę i misję społeczną? Jak wziąć pod uwagę globalne trendy jak Cele Zrównoważo-nego Rozwoju ONZ 2015-30? Jak zapewnić wzrost firmie jednocześnie tworząc wspaniałe miejsca pracy?
W tym roku weźmiemy strategie biznesowe/CSR i praktyki HR-owe pod lupę.

Jakie zjawiska na poziomie globalnym wpływają na Twoją firmę? Jaki jest status Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2015-2030? Jakie wnioski płyną z wrześniowego szczytu ONZ? Jaki sens ma w tym Twoja działalność
w firmie? Spojrzymy globalnie by dopasować rozwiązania na poziomie firmy.

Wiodący temat #TOB2019
W tym roku myśl przewodnia Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu to Cel 8 dot.wzrostu gospodarczego i godnej pracy. To jeden z fundamentalnych Celów dla biznesu. Jak zapewnić wzrost biznesu tworząc i utrzymując wspaniałe miejsca pracy? Jak łączyć piękne cele społeczne firm
i dobre marże?
2018 rok był pierwszym rokiem, w którym spółki raportowały zgodnie z reżimem UoR. Jaka jest ocena tej praktyki raportowania? Jak przenieść swoją sprawozdawczość na wyższy poziom?
9:15 Zapraszamy
do rejestracji, na kawę
i spokojne rozmowy
(Networking)

10:00 Rozpoczęcie konferencji
1.                                 2.                                    3.
10:00-11:00
Strategie firm: przykłady realizacji, budowa strategii (Praktyki)

11:00-11:20
Przerwa
(Networking)

11:20-11:50
Global Goals czyli wnioski z ONZ-towskiego szczytu dot. Celów Zrównoważonego Rozwoju (Inspiracje)

11:50-13:30
Rozwój firmy przy jednoczesnym tworzeniu świetnego miejsca pracy  (Praktyki)

Rządowy Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju
i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw - idea i wyniki prac (Narzędzia)

Rozwój z CSRinfo (Narzędzia)22 października 2019 (wtorek)
Program konferencji w Warszawie
Leonardo Hotel Royal Warsaw, Grzybowska 45, Warszawa
+48
Rejestracja na konferencję
Czy ta konferencja jest dla Ciebie? Sprawdź!
1. Chcesz wiedzieć jak możesz przekonać innych do strategii CSR?

2. Chcesz poznać doświadczenia innych spółek w zakresie strategicznego podejścia do odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju? Tyle słyszałaś/łeś o ogłaszanych strategiach, a chciałabyś/byś zobaczyć taką, którą ktoś zrealizował.

3. Chcesz podnieść swoje praktyki w miejscu pracy na wyższy poziom?

4. Chcesz wiedzieć co wydarzyło się na szczycie ONZ w Nowym Yorku we wrześniu? I co z tego wynika dla Ciebie?

5. Jesteś zajęta/y i nie masz czasu na całodzienne wydarzenia? Jeśli tak, to wydarzenie skrojone na Ciebie. Rozpoczynamy z samego rana i kończymy w porze lunchowej. A dla tych, którzy nie mogą wziąć udziału w konferencji mamy przygotowane wydarzenia online.

Prelegenci konferencji:
Liliana Anam, CSRinfo
Założycielka i menedżer zarządzający firmy edukacyjno-doradczej CSRinfo. Od 2005 pracuje w obszarze CSR. Realizuje projekty doradcze z zakresu CSR prowadzone przez CSRinfo, w tym procesy analiz i ekspertyz, budowy strategii, polityk, działań zaangażowania społecznego, audytów CSR, raportowania, dialogu z interesariuszami. Polski ekspert w Międzynarodowej Grupie Roboczej ds. standardu społecznej odpowiedzialności ISO 26000. Członek rządowych zespołów ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (2009-2019).  
Ekspert w zakresie standardów CSR. Wprowadziła na polski rynek standard AA1000, inicjowała i wspierała przekłady normy ISO26000 i standardu GRI G4. Pomysłodawczyni, kierownik podyplomowych studiów Manager CSR w Collegium Civitas w Warszawie. 

Leszek Hołda, PKP Energetyka
Członek Zarządu PKP Energetyka. Od 2002 roku związany jest z rynkiem B2B (business to business). Ostatnio pełnił jednocześnie dwie funkcje – dyrektora sprzedaży do klientów kluczowych i korporacyjnych w Orange Polska oraz prezesa Integrated Solutions. Jako dyrektor sprzedaży do klientów kluczowych i korporacyjnych realizował największe, strategiczne projekty, umacniając pozycję Grupy Kapitałowej Orange Polska w najwyższym segmencie rynku biznesowego. Stojąc na czele Integrated Solutions – integratora ICT należącego do Orange Polska – odpowiadał za strategię i rozwój spółki oraz nadzorował realizację najważniejszych projektów. Pod jego kierownictwem Integrated Solutions w ciągu pięciu lat z pozycji startupu urósł do czołowego gracza rynku IT, co roku zwiększającego przychody o kilkadziesiąt procent. W latach 2009–2012 Leszek Hołda był również dyrektorem projektu Orange UEFA Euro 2012, w którym zarządzał ponad 1000 osobowym zespołem odpowiedzialnym za obsługę technologiczną w Polsce oraz za aktywacje praw marketingowych w 11 krajach Europy. Leszek Hołda jest absolwentem studiów MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Wcześniej ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą oraz Akademię Ekonomiczną w Krakowie.

Anna Miazga, Grupa Kapitałowa LPP
Anna Miazga jest odpowiedzialna za wdrożenie i realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju LPP, największej polskiej firmy odzieżowej. Inicjuje i koordynuje projekty związane z wpływem środowiskowym i społecznym branży modowej. Szczególną uwagę zwraca na holistyczne podejście do zarządzania tj. uwzględnienie wszystkich procesów zachodzących w organizacji oraz etapów życia produktu. W firmie realizuje projekty z obszarów: praw człowieka i kontroli dostawców, etyki oraz gospodarki obiegu zamkniętego. Prawniczka specjalizującą się w ochronie środowiska i prawach człowieka. Od 11 lat zaangażowana w tworzenie projektów społecznych związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnym łańcuchem dostaw i etyką. Wcześniej współpracowała jako konsultant CSR przy projektach inwestycyjnych z branżą energetyczną oraz logistyczną.

Ewa Szymkowska-Nowak, UBS Polska
Menedżer ds. CSR w UBS w Polsce odpowiedzialna za wdrożenie strategii CSR i programu wolontariatu pracowniczego w firmie oraz zarzadzanie projektami na rzecz lokalnej społeczności. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (stosunki  międzynarodowe), Avans Hogeschool w Holandii (Business Administration) oraz WSE im. Tischnera (Public Relations, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu). Prywatnie mama dwójki synów (3 i 7 lat) oraz pasjonatka wypraw rowerowych do odległych krajów. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem jako wolontariuszka w różnych projektach społecznych. Wierzy, ze uśmiechem można zdobyć świat i ludzkie serca.

Dominika Wierzbowska, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Naczelnik Wydziału ds. CSR i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Biurze Ministra. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze i specjalizacji biznes międzynarodowy. Od 2009 r. pracownik administracji rządowej kolejno w Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i obecnie Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Od lat specjalizuje się w problematyce społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Juror konkursów o tematyce CSR. w Latach 2011-2013 reprezentant Polski w Grupie Wysokiego Szczebla ds. CSR przy Komisji Europejskiej. Od 2018 r. Sekretarz Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw - organu doradczego Ministra Inwestycji i Rozwoju. 

Kamil Wyszkowski, UN Global Compact Network Poland
Przedstawiciel oraz Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce (United Nations Global Compact – UNGC), koordynującej z ramienia ONZ współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Masz pytania? Skontaktuj się
z organizatorem:

Agnieszka Lebieda
Agnieszka.Lebieda@csrinfo.org
+48 577 883 384
KONTAKT
Zajrzyj na strony:

www.rejestrraportow.pl
www.CSRinfo.org
www.linkedin.com/company/csrinfo